shopping_cart0 Krepšelis

Pirkimo-pardavimo sąlygos


1. SĄVOKOS

1. Pirkimo-pardavimo manoaura.lt parduotuvėje internete taisyklės (toliau-Taisyklės) – tai nuotolinė prekių pirkimo pardavimo sutartis, kuria nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu pardavimu internetinėje parduotuvėje manoaura.lt susijusios nuostatos.

1.2. Internetinė parduotuvė manoaura.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas,gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes.

1.3. Pardavėjas, tai fizinis asmuo (Aurelija Stankutė-Daujotienė), dirbantis pagal individualios veiklos pažymą, Nr.: 880905.

1.4. Pirkėjas – asmuo, įsigijęs prekių manoaura.lt parduotuvėje.

1.5. Pirkimo pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per http://www.manoaura.lt/ parduotuvę.

2. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Šia Pirkimo – pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti Pirkėjo užsakytą ir apmokėtą prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekę nustatytą pinigų sumą ir priimti pristatytą prekę bei atlyginti pristatymo išlaidas, šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse numatytomis sąlygomis.

2.2. Pirkti http://www.manoaura.lt/ parduotuvėje turi teisę klientai, kurie yra:

2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

2.2.2. nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų;

2.2.3. juridiniai asmenys;

2.2.4. visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2.3. Prekybos veikla http://www.manoaura.lt/ parduotuvėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.

2.4. Pirkėjas gali užsisakyti prekes bet kuriuo paros metu.

2.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartimi ir abiems šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

2.6. Taisyklės yra Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas. Galimybė įsigyti prekes http://www.manoaura.lt/ parduotuvėje sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Taisyklėmis. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pateikiant užsakymą Pardavėjui, pažymėdamas atitinkamą varnelę. Jei Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis jis negali užsakyti prekių http://www.manoaura.lt/ parduotuvėje.

2.7. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.8. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti Taisykles.

3. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti parduotuvės nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartą kainą per taisyklėse nustatytą terminą ir priimti užsakytas prekes.

3.3. Jei Pirkėjas nurodo netikslius duomenis ar netinkamą adresą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti visas, dėl to atsiradusias Pardavėjo pristatymo ar kitas papildomas išlaidas.

3.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su http://www.manoaura.lt/ internetine parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai el. paštu ar telefonu.

4. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai koreguoti taisykles. Taikomos tos taisyklės, kurios galiojo užsakymo pateikimo momentu.

4.2. Pardavėjas, jei to reikia, turi teisę gauti pirkėją identifikuojančią bei jo teisę sudaryti sutartį patvirtinančią informaciją.

5. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

5.1. Prekių kainos interneto parduotuvėje http://www.manoaura.lt/ ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

5.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

5.2.1. naudojantis pinigų surinkimo platforma "Paysera".

5.2.2. grynaisiais pinigais, atsiimant prekes fizinėje parduotuvėje: Lyros g. 14A, Šiauliai.

5.2.3. Banko kortele, atsiimant prekes fizinėje parduotuvėje: Lyros g. 14A, Šiauliai.

5.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes yra ruošiamas užsakymas ir Pirkėjas informuojamos, kai užsakymas paruoštas.

6. PREKIŲ PRISTATYMAS

6.1. Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti per dvi darbo dienas, Pardavėjo pasiūlyta apmokėjimo forma. Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą kainos nesumoka, laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti sutartį, todėl Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pagal pirkimo-pardavimo sutartį pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Lietuvoje nurodytu adresu per 2-5 darbo dienas nuo prekių apmokėjimo dienos.

7. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS.

7.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus.

7.2.  Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

7.3. Pirkėjas, pasinaudodamas Taisyklių 7.1 punkte nurodyta teise, praneša apie grąžinamą prekę elektroninio pašto adresu linfo.manoaura@gmail.com.

7.4. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 7.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

7.5. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

7.5.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

7.5.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

7.5.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

7.5.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

7.5.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

7.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 7.5. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

7.7. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

7.8. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

8.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Į visus Jūsų klausimus mielai atsakysime elektroniniu paštu info.manoaura@gmail.com

Užsiprenumeruodami, sutinkate gauti naujienlaiškius iš mūsų

©2019. MANO AURA patentuotas prekės ženklas